แบบฟอร์มยื่นเสนอโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

***ถ้าเอกสารไม่เรียบร้อยขออนุญาตตีเอกสารกลับไปแก้ไขค่ะ

- UP-HEC 01 ถึง UP-HEC 07 ใช้ในกรณีส่งโครงการครั้งแรก

- ระบุ Version/Date (มุมขวาล่าง) และ ชื่อฟอร์ม/Page Number (มุมขวาบน) ของเอกสารทุกหน้า

- ลงชื่อในแบบฟอร์ม UP-HEC 02 พร้อมทั้งลงวันที่ให้เรียบร้อย

- และ UP-HEC 08 พร้อมทั้งลงวันที่ให้เรียบร้อย (แบบฟอร์มนี้ส่งเฉพาะกรณีแก้ไข)

- ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง เพื่อลดการใช้กระดาษ และลดความหนาของเอกสาร


แบบฟอร์มยื่นเสนอโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

***ถ้าเอกสารไม่เรียบร้อยขออนุญาตตีเอกสารกลับไปแก้ไขค่ะ

- UP-HEC 01 ถึง UP-HEC 07 ใช้ในกรณีส่งโครงการครั้งแรก

- ระบุ Version/Date (มุมขวาล่าง) และ ชื่อฟอร์ม/Page Number (มุมขวาบน) ของเอกสารทุกหน้า

- ลงชื่อในแบบฟอร์ม UP-HEC 02 พร้อมทั้งลงวันที่ให้เรียบร้อย

- และ UP-HEC 08 พร้อมทั้งลงวันที่ให้เรียบร้อย (แบบฟอร์มนี้ส่งเฉพาะกรณีแก้ไข)

- ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง เพื่อลดการใช้กระดาษ และลดความหนาของเอกสาร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. ceme online
 5. slot online
 6. slot online
 7. slot gacor
 8. slot online
 9. slot gacor
 10. slot online
 11. poker online
 12. ceme online
 13. poker online
 14. slot online
 15. slot online
 16. slot online 2022
 17. slot gacor
 18. slot online
 19. slot online