หลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) หรือ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Research Ethics

 

คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา สามารถเข้าไปรับการอบรมออนไลน์ด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) และ/หรือ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Research Ethics ได้ด้วยตนเองจากโปรแกรมอบรมออนไลน์ โดยหลังผ่านการอบรมจะได้ประกาศนียบัตรที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถทำได้ง่ายๆ จาก website ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

 

 

1. จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มีเนื้อหาให้ศึกษาก่อนทำแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อทำข้อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งมีอายุการใช้งาน 2 ปี http://medtu.org/GCP/

 

2. GCP online สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน (วช.) : บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย และ คณะกรรมการจริยธรรมสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนแห่งชาติได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning

 

 

1. CITI program (Collaborative Institutional Training Initiative at the University of Miami) เป็นโปรแกรมออนไลน์สำหรับอบรมด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) https://www.citiprogram.org

 

2. Protecting Human Research Participants; PHRP course เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดย National Institutes of Health (NIH) : เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หลักสูตรมีเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง เกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย จากนั้นจะมีแบบทบสอบสั้นๆ ให้ผู้เรียนเข้าไปทดสอบ ใช้เวลาทำประมาณ 3 ชั่วโมง http://phrp.nihtraining.com

 

3. GCP online หลักสูตรนานาชาติ NDAT CTN : เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักวิจัยที่เน้นการทำวิจัยในแบบ RCT ที่ประกอบไปด้วย Module การเรียน 12 เรื่อง ตามหลักการ ICH GCP และกฎระเบียบของ the Code of Federal Regulations (CFR) สำหรับการวิจัยทางคลินิกในสหรัฐฯ ใช้เวลาทำประมาณ 6 ชั่วโมง https://gcp.nidatraining.org

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Link Alternatif Situs Judi Slot Online Terbaik 2022 Mudah Menang

 1. slot online
 2. judi bola tangkas
 3. judi bola
 4. ceme online
 5. slot online
 6. slot online
 7. slot gacor
 8. slot online
 9. slot gacor
 10. slot online
 11. poker online
 12. ceme online
 13. poker online
 14. slot online
 15. slot online
 16. slot online 2022
 17. slot gacor
 18. slot online
 19. slot online